Tin tức

1.800 tỷ di dời cảng Hoàng Diệu

Bộ Giao thông Vận tải đang đề xuất Chính phủ phương án di dời bến cảng Hoàng Diệu – Hải Phòng, với kinh phí di dời dự kiến lên tới 1.826,2 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn. Cảng Hoàng [...]