Thư viện

Hồ sơ năng lực công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT  Hung Phat Trading and Construction Joint Stock Company  Địa chỉ: 9/49 Tôn Đản - Phan Bội Châu - Hồng Bàng - Hải Phòng - Việt Nam  Address: 9/49 Ton Dan - Phan [...]

Tiêu chuẩn TCVN 9340:2012

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9340:2012 HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN – YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU Ready-mixed concrete – Specification and acceptance Lời nói đầu TCVN 9340:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 374:2006 thành Tiêu chuẩn [...]