Hồ sơ năng lực công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT
 Hung Phat Trading and Construction Joint Stock Company
 Địa chỉ: 9/49 Tôn Đản - Phan Bội Châu - Hồng Bàng - Hải Phòng - Việt Nam
 Address: 9/49 Ton Dan - Phan Boi Chau - Hong Bang - Hai Phong – Vietnam
 Văn Phòng: 135 Đường Máng - An Đồng - An Dương - Hải Phòng - Việt Nam
 Office: 135 Mang Street - An Dong - An Duong - Hai Phong - Vietnam
 Hotline: 0868.345.679
 Web: www.hungphat-huc.com.vn; Email: congtyhungphat.huc@gmail.com


HSNL HUNGPHAT 2023_Final