BETONG HUC – Niềm tin thương hiệu những công trình

CÔNG TY CỐ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT

NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU NHỮNG CÔNG TRÌNH

Hotline: 0901.585.207

Nhà máy Bê tông Sở Dầu: Số 55 đường Hùng Vương – Sở Dầu – Hồng Bàng – Hải Phòng.

default

Nhà máy bê tông Đình Vũ: KCN Nam Đình Vũ – Đông Hải – Hải An – Hải Phòng.

default

Nhà máy bê tông Cát Hải: Khu Đô Lương – Cát Hải – Hải Phòng.

default