Dầm chuyển (Transfer Beam) – Khách sạn 5 sao Pullman

Dầm chuyển (Transfer Beam) – Khách sạn 5 sao Pullman

Hệ thống Hùng Phát tại điểm dự án Pullman

1. Hiểu và ứng dựng thực tiễn

Dầm chuyển (Transfer Beam) là cấu kiện dầm có tác dụng phân phối lại tải trọng thẳng đứng. Do đặc điểm về tải trọng nên hầu hết dầm chuyển đều thuộc dạng dầm cao.

Ứng dụng thực tế:

Trong một số công trình hỗn hợp, do yêu cầu về không gian ở tầng phía dưới (khối thương mại). Nên hệ cột ở các tầng dưới có khoảng cách tương đối lớn. Trong khi khối căn hộ phía trên, yêu cầu kích thước cấu kiện thẳng đứng phải mỏng. Do đó, hệ vách phía trên mỏng và dài.Trong những trường hợp như vậy, dầm chuyển có chức năng phân phối tải trọng từ các vách về tập trung tại các đỉnh cột.

Trong một số công trình khác, người ta cũng bố trí dầm chuyển để dàn đều tải trọng xuống móng. Với hệ kết cấu này, tải trọng được dàn đều xuống các cột phù hợp với sức chịu tải của cọc. Do đó dưới mỗi chân cột, chỉ cần bố trí một cọc. Hiệu quả của cách thức này là trong đài cọc không phát sinh lực chọc thủng và mô men uốn. Việc này sẽ dẫn tới tiết kiệm được chi phí thi công đài cọc và các chi phí liên quan khác.

2. Dự án khách sạn Pullman

Ngày 20/5/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hùng Phát ( BETONG HUC ) cung cấp bê tông lạnh cho dự án Khách sạn 5 sao Tiêu chuẩn Quốc tế – Pullman. Đây là dự án đầu tiên, tại Thành phố Hải Phòng thiết kế dầm chuyển (Transfer Beam). Để đảm bảo việc cung cấp bơm và bê tông đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động. Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hùng Phát ( BETONG HUC ) đã làm tốt các công tác chuẩn bị như:

  • Đá 1×2 để trong kho trước mẻ đổ 3 ngày.
  • Cát vàng để trong kho trước 2 ngày.
  • Xi măng nhập về trước mẻ đổ 7 ngày.
  • Hệ thống làm lạnh nước (Chiller System) đảm bảo nhiệt độ nước dưới 7 độ C.
  • Chuẩn bị đầy đủ thiết bị và con người.

Do vậy bê tông đến công trường độ xòe đảm bảo và nhiệt độ bê tông <28 độ C.

   Đến nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hùng Phát (BETONG HUC) là đơn vị duy nhất cung cấp bê tông lạnh cho hai dự án, có thiết kế dầm chuyển đầu tiên tại Hải Phòng là:

  • Dự án Khách sạn 5 sao Pullman,
  • Dự án Khách sạn 5 sao Hillton.

Một số hình ảnh cụ thể tại công trường: