Nhà phân phối vật liệu xây dựng

  • Cung cấp xi măng rời, xi măng bao
  • Cung cấp thép xây dựng
  • Cung cấp cát bê tông, cát xây trát
  • Cung cấp vữa khô, vữa ướt