Cho thuê thiết bị máy móc

  • Máy xúc bánh xích PC200, PC300, PC400
  • Lu rung Hamm 25 tấn
  • Máy ủi các loại
  • Dây chuyền trải bê tông nhựa Asphalt
  • Cho thuê bơm cần 37m, 47m, 56m
  • Cho thuê bơm tĩnh
  • Cho thuê xe bom vận chuyển bê tông
  • Cho thuê cẩu
  • Cho thuê máy xúc, máy ủi, xe ben tự đổ
  • Cho thuê giáo PAL