Cho thuê thiết bị máy móc

  • Cho thuê bơm cần 37m, 47m, 56m
  • Cho thuê bơm tĩnh
  • Cho thuê xe bom vận chuyển bê tông
  • Cho thuê cẩu
  • Cho thuê máy xúc, máy ủi, xe ben tự đổ
  • Cho thuê giáo PAL