Trường liên cấp Quốc tế Hải Phòng

Mô Tả

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT

Cung cấp bê tông thương phẩm

Hotline: 0901.585.207

Email: congty.info@hungphathuc.com

Web: hungphat-huc.com.vn

Một số hình ảnh tiêu biểu: