Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast

Mô Tả

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT

Cung cấp bê tông thương phẩm Dự án Tổ hợp nhà máy ô tô Vinfast.

Cung cấp từ Nhà máy bê tông Cát Hải – BETONG HUC:

Cung cấp từ Nhà máy bê tông Đình Vũ – BETONG HUC

Một số hình ảnh tiêu biểu: