Cảng Vinalines Đình Vũ

Mô Tả

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT

Cung cấp bê tông thương phẩm

Bê tông Hải Phòng

Bê tông thương phẩm

Hotline: 0901.585.207

Email: congty.info@hungphathuc.com

Web: hungphat-huc.com.vn

Một số hình ảnh tiêu biểu: