Tuyển Lái xe vận chuyển Bê tông thương phẩm

1. Vị trí cần tuyển: Lái xe vận chuyển bê tông: 20 người

2. Địa điểm làm việc:  Hải Phòng

3. Quyền lợi, chế độ:

  • Thu nhập trung bình: 7-18 triệu / tháng (lương cứng + lương khoán)
  • Chế độ tăng lương theo năng lực, năng suất;
  • Các chính sách khác theo quy định của công ty

4. Thời hạn ứng tuyển: từ ngày 01/05/2019 đến hết ngày 30/09/2019

5. Liên hệ:

  • Mr. Thắng
  • Điện thoại: 0901.585.208
  • Email: congty.info@hungphathuc.com
  • Website: www.hungphat-huc.com.vn